Finanssivalvonta

 

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt, rahastoyhtiöt ja pörssi. Se kuuluu hallinnollisesti Suomen Pankkiin, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Finanssivalvonta julkaisee tiedotteita, tutkimuksia, analyysejä ja tilastoja rahoitus- ja vakuutusalalta.

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is the authority for supervision of Finland's financial and insurance sectors. Its supervised entities include banks, insurance companies and authorised pension insurers, fund management companies and the stock exchange. Administratively, FIN-FSA operates in connection with the Bank of Finland, but it is fully independent in its supervisory work. FIN-FSA issues press releases, studies, analyses and statistics in the fields of finance and insurance.

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under FI:s tillsyn står bland annat bankerna, försäkrings- och pensionsbolagen, fondbolagen och börsen. FI är administrativt knuten till Finlands Bank men fattar sina beslut självständigt. FI ger ut meddelanden, rapporter, analyser och statistik om finans- och försäkringsbranschen.


Valvottavien taloudellinen tila ja riskit -sarja


Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat julkaisut

Näytä lisää