Paluu julkaisuarkistoon

Kaisun saavutettavuusseloste

Kaisu on Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan julkaisuarkisto, joka on julkaistu marraskuussa 2022. Sinne on siirretty julkaisut aiemmin käytössä olleesta julkaisuarkistosta, joka oli osa Helsingin yliopiston Heldaa. Kaisussa on sekä uusia digitaalisia julkaisuja että vanhempia, digitoituja julkaisuja. Suomen Pankki digitoi ja julkaisee myös keskeisiä arkistoaineistoja pääasiassa noin 100 vuoden takaa. Julkaistavia aineistoja ovat mm. pöytäkirjat liitteineen sekä eräät erikoiskokoelmat. Vanhimmat julkaisut Kaisussa ovat vuodelta 1882.

www-osoite: https://publications.bof.fi/

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan julkaisuarkistoa Kaisua. Se on laadittu 20.10.2022. Selostetta päivitetään säännöllisesti. Se on viimeksi päivitetty 7.3.2023. Haluamme, että julkaisumme ovat saavutettavia kaikille käyttäjille, ja siksi arvioimme ja kehitämme julkaisuarkistoa jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan käytettävyyteen liittyvää palautetta käyttäjiltä.

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaa Suomen Pankki, joka on itse arvioinut niiden saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on aineistoa, joka ei kuulu saavutettavuuslain piiriin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

Kaisu-julkaisuarkiston julkaisutiedostojen keskeisimmät saavutettavuuspuutteet liittyvät tutkimusjulkaisuiden LaTeX-järjestelmällä tehtyihin pdf-tiedostoihin. Näitä tutkimusjulkaisuja on pääasiassa on Bank of Finland Research Discussion Papers - ja BOFIT Discussion Papers -kokoelmissa. Myös Muut julkaisut -kokoelmaan sisältyvissä BoF Economics Review - ja BOFIT Policy Brief -sarjoissa voi olla tällaisia julkaisuja.

Puutteet pdf-tiedostoissa koskevat

Euro & talous- ja Bank of Finland Bulletin -julkaisujen saavutettavat ja käytettävyydeltään paremmat artikkelit ovat julkaisujen omilla verkkosivuilla vuodesta 2015 alkaen.

Otamme käyttöön välineitä, joilla LaTeX-järjestelmällä tehtyjä tutkimusjulkaisuja tuotetaan niin saavutettaviksi kuin se on mahdollista. Emme pysty takaamaan kaikkien julkaisujen saavutettavuutta, mutta pyynnöstä pyrimme toimittamaan tarvittavan sisällön saavutettavassa muodossa.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita. Syöttölomakkeella joistain kentistä puuttuu nimilaput (label). Syöttölomake on vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa ja rakenteessa on puutteita.

Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri.

Syöttölomakkeella virheilmoituksissa punaista väriä käytetään huomiokeinona, eivätkä lomakkeen painikkeiden värikontrastit ole riittävät. Syöttölomake on vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta. Sivun pääsisältö ei siksi ole apuvälineellä helposti saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivujen otsikoissa on puutteita.

Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Sivustolla on paikoin linkkejä, jotka eivät ilman ympäröivää kontekstia ole täysin selkeitä ja kerro, minne linkki vie (esimerkiksi Katso lisää -linkkitekstit).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hakusivun järjestämispainikkeesta puuttuu tekstivastine

Sivuston hakusivulla on painike, jonka avulla hakutuloksia pystyy järjestämään ja niiden määrää rajoittamaan. Painikkeessa ei ole tekstivastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Sivustolla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty.

Joillain sivuilla on erikielisiä (pääosin englanninkielisiä) osuuksia, kuten julkaisujen otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tee ilmoitus sähköpostilla

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde: 0295 016 000