1920 Pankkivaltuusmiesten pöytäkirjat

 

Tässä hakemistossa julkaistaan vuonna 2020 Suomen Pankin pankkivaltuusmiesten pöytäkirjat vuodelta 1920 ”reaaliaikaisesti” eli aina, kun pöytäkirjan valmistumisesta on kulunut 100 vuotta. Pöytäkirjat on kirjoitettu puhtaaksi ensimmäisen kerran kirjoituskoneella, ja ne sisältävät myös liitteitä. Suomen Pankin pankkivaltuusmiehet kokoontuivat 46 kertaa vuoden 1920 aikana. Pöytäkirjoista käy ilmi, että osa kokouksista oli lyhyitä ja teknisiä ja käsitteli esimerkiksi vain tuhottavien seteleitten polttoa. Monien pöytäkirjojen mukaan kokouksissa käytiin kuitenkin myös periaatteellista keskustelua pankin roolista nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja esimerkiksi valuuttapolitiikasta. Pankki pyrki edelleen vakauttamaan markan arvoa siinä täysin onnistumatta. Tätä asiaa ja sen seurauksia käsiteltiin lukuisissa pöytäkirjoissa.

Uusimmat julkaisut