Hakusanojen katkaisu tähtimerkillä (*)

Voit katkaista hakusanoja tähtimerkillä (*), jolloin saat laajemmin hakutuloksia esimerkiksi yhdyssanoista ja taivutusmuodoista. Esimerkiksi, jos haet "raha*", saat paljon hakutuloksia, tai "rahapolit*" jolloin saa pienemmän määrän tuloksia. Saat tarkemmat rajaukset esiin tehtyäsi haun.

Fraasihaku

Jos haluat hakea kokonaisella fraasilla, kirjoita se suorien lainausmerkkien sisään. Voit hakea esimerkiksi julkaisua, jonka sisällössä esiintyy fraasi "pankkivaltuusmiesten pöytäkirja", jolloin saat kaikki pankkivaltuusmiesten pöytäkirjat esiin, mutta mukaan ei tule hakutuloksia, joissa sanat pankkivaltuusmiesten ja pöytäkirja ovat eri osissa julkaisun tietoja.

Aikarajaus

Hakua voi rajata myös tietylle aikavälille, jos haluat tehdä haun vain tiettyinä vuosina ilmestyneeseen aineistoon. Esimerkiksi, kohdista haku Suomen Pankkiin ja kirjoita hakulaatikkoon dc.date.issued:[2018 TO 2021] Hakutuloksia voi tämän jälkeen tarkentaa linkistä ”Rajaa hakutulosta” sekä rataskuvakkeesta.

Kysy lisää: kirjasto(at)bof.fi


Asterisk (*)

Du kan använda asterisk (*) för att få fler träffar. Om du till exempel söker på "politik*" får du fler sökresultat än med "politik".

Fras

Du kan också söka på en hel fras. Skriv till exempel in frasen "Direktionens berättelse till bankfullmäktige" inom citationstecken. Du får fram alla berättelser.

Tidsperiod

Sökningen kan också begränsas till ett visst tidsintervall. Skriv till exempel dc.date.issued:[2018 TO 2021] i sökrutan. Efter sökningen kan du förfina sökresultaten ytterligare.

Om du har frågor, vänligen kontakta library(at)bof.fi


Asterisk (*)

You can use an asterisk (*) to broaden your searches. For example, you get more results by searching with ‘mone*’ than with ‘monetary’.

Phrase search

If you want to search for a specific phrase, write it inside double quotes, e.g. "banking supervision".

Time range

You can also restrict your search to material published within a specified time range. Choose a collection, for example the Bank of Finland collection, and then type in the search box dc.date.issued:[2018 TO 2021] This will give results for the period 2018 to 2021. The search results can then be further refined as necessary.

If you need assistance, please contact library(at)bof.fi