Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimus 1919-1973

 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen maaliskuussa 1919, kun pankkivaltuusmiehet nimittivät Kaarlo J. Kallialan pankin tilastotutkijaksi. Vaatimattoman alun jälkeen toiminta laajeni tilasto-osastoksi, jonka otti vuonna 1925 hoitoonsa A. E. Tudeer. Vuonna 1930 toiminta laajeni suhdannetutkimukseen, jota saapui hoitamaan Bruno Suviranta. Sota-aikana molempien osastojen työt lisääntyivät ja ne siirtyivät pankin ostamaan taloon, ”Mäyrälään”, osoitteessa Kirkkokatu 14. Vuoden 1944 alusta osastot yhdistettiin Suomen Pankin taloustieteelliseksi tutkimuslaitokseksi. Sen tavoitteiksi asetettiin valmistaa Suomen Pankin toimintaa ja maan yleistä taloudellista kehitystä valaisevia selvityksiä ja suorittaa taloudellisia tutkimuksia ja niitä tehtäviä, jotka pankin johtokunta sille antaa. Neljänneksi tehtäväksi muotoutui myöhemmin kansantaloustieteilijöitten kouluttaminen. Suuri osa tuon aikakauden suomalaisista ekonomisteista viettikin lyhyemmän tai pidemmän tutkimusperiodin tutkimuslaitoksessa. Väitöskirjoja valmistui Suomen Pankin B-julkaisusarjassa neljätoista. Muita suppeampia tai yleistajuisempia julkaisuja ilmestyi Suomen Pankin A-, C- ja D-sarjoissa. Tutkimuslaitos toimitti myös Bank of Finland Monthly Bulletinia. A. E. Tudeer toimi laitoksen ensimmäisenä johtajana vuosina 1944–1955. Hänen jälkeensä virkaa hoitivat Reino Rossi 1955–1957, Heikki Valvanne 1957–1966, Timo Helelä 1966–1968 ja Lauri Korpelainen 1968–1971. Enimmillään tutkimuslaitoksessa oli 48 työntekijää vuonna 1968. Tutkimuslaitoksen toiminta päättyi vuonna 1971 organisaatiomuutoksen myötä. Työ jaettiin kansantalouden osastoon ja tutkimusosastoon. Suomen Pankin tutkimustoiminta jatkui vahvana sekä näissä että monissa muissa myöhemmin perustetuissa osastoissa. Vanhan tutkimuslaitoksen arkisto kattaa noin 14 hyllymetriä. Aineisto jakautuu hallintoon, kirjeenvaihtoon sekä tilastojen ja tutkimusten alkuperäisaineistoon. Oheiseen kokonaisuuteen on digitoitu suurin osa hallinnollisesta materiaalista. Siitä saa kuvan tutkimuslaitoksen tavoitteista, toiminnasta poikkeusoloissa, arjesta sekä vähän juhlastakin.

Uusimmat julkaisut